Kleurloze impregneer - Natuursteen & Beton Rotw/Lux

  • Beschrijving
  • Meer

Dit product kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast.Geschikt voor gebruik op: marmer, zandsteen, graniet, kalksteen, leidsteen, basalt, kwartsiet, porfier, travertin, cotto, terracotta, marmer-cement agglomeraten, marmer-hars agglomeraten, kwarts-hars agglomeraten.

PROTW LUX is een optimale beschermer. Een sneldrogende, vocht- en vlekafwijzende impregneer. Speciaal ontwikkeld voor een zeer hoogstaande en langdurige bescherming tegen vlekken in natuursteen en andere materialen die bescherming nodig hebben. PROTW LUX is snel en eenvoudig toe te passen. Het vormt geen laagje op de steen en sluit de steen niet af.

PROTW LUX is een neutraal product dat de kleur van het materiaal niet veranderd. In enkele gevallen, bij oppervlakken die gevoelig zijn voor kleurverandering, kan er een geringe kleurverdieping optreden. Deze impregneer is uv-bestendig, vergeelt niet (ook niet op langere termijn) en is geschikt voor toepassing zowel binnens- als buitenshuis. PROTW LUX is gecertificeerd voor gebruik in ruimten en op oppervlakken waar voedsel wordt bereid. Hierdoor is deze impregneer geschikt voor het behandelen van keukenbladen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

✓ Beschermd materialen tegen vuil en vlekvorming

✓ Geeft in hoge mate olie-afwijzende eigenschappen aan het behandelde oppervlak

✓ uv-bestendig

✓ Resistent tegen weersinvloeden

✓ Vergeelt niet, ook niet op langere termijn

✓ Gecertificeerd voor gebruik op oppervlakken waar voedingsmiddelen worden verwerkt

LET OP!! Maak ten alle tijde een proefstuk alvorens de gehele vloer te bewerken met het product.

Klik op het onderstaande kopje ``MEER`` voor meer uitleg en productinformatie.


BENODIGDE MATERIALEN

Verfbak en kwast, microvezel verfroller, inwashoes of vlakmop. Of aanbrengen met een drukspuit. Doeken.

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Zorgvuldig het oppervlak schoonmaken, zodanig dat er geen stof of vuil meer aanwezig is.

2. PROTW LUX niet gebruiken op natte of vochtige oppervlakken.

3. Breng PROTW LUX aan bij een temperatuur van +5 tot +30°C

4. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd.

Toepassing

5. Breng een gelijkmatige, dunne laag van de impregneer aan op het schone en droge oppervlak met een kwast of inwashoes. Zorg ervoor dat u een gelijkmatig laagje op het volledig te behandelen oppervlak aanbrengt. Impregneer nooit rechtstreeks op het oppervlak gieten.

6. Dit product is sneldrogend en geeft, normaal gesproken, geen tot nauwelijks residu. Wanneer het wordt toegepast op een compact oppervlak met lage absorptie, kan een licht residu achterblijven op het oppervlak. Dit residu wordt aansluitend weggepoetst met een schone en droge doek. Bij meer absorberende vloeren raden we aan om, binnen 45 minuten na het aanbrengen van de eerste laag, een 2e laag Protw Lux aan te brengen. Na het aanbrengen van de 2e laag, residu goed wegpoetsen.

Droogtijd

PROTW LUX is sneldrogend. Gemiddeld is het droog binnen 60 minuten na het aanbrengen.

Ingebruikname

Het oppervlak kan 4 - 6 uur na het aanbrengen weer in gebruik worden genomen. Tenminste 24 uur na het aanbrengen beschermen tegen vocht.

REINIGINGSPRODUCTEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

- Voor het normale onderhoud van het oppervlak dat behandeld is met PROTW LUX, gebruikt u Faber Neugel-Onderhoud Natuursteen.

- Voor het intensieve reinigen van het oppervlak dat behandeld is met PROTW LUX gebruikt u Faber 30-Natuursteen Reiniger.

INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

– Het product niet aanbrengen op natte of vochtige vloeren

– Niet aanbrengen op hete oppervlakken, vloerverwarming tijdig uitschakelen

– Buitenshuis niet toepassen bij (of als er kans is op) regen, vorst, mist of zeer hoge luchtvochtigheid

– Breng het product aan op oppervlakken met een temperatuur tussen +5 en +30°C

– Bij gebruik op nieuw tegel- en voegwerk, wacht totdat de vloer droog is en de voeg volledig uitgehard

– Giet het product nooit rechtstreeks op de steen. Breng aan met roller of inwashoes

– Voordat het product op het gehele oppervlak wordt aangebracht, is het raadzaam om een kleine test te maken op een onopvallende plaats of losse tegel. Dit om de geschiktheid van het product en het resultaat vooraf te kunnen beoordelen.

REINIGEN VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm : Vloeibaar

Kleur : Transparant

Geur : Oplosmiddel acetaat

Soortelijk gewicht bij 20°C : 890 ± 10 g/Lt.

Vlampunt (ASTM D 56) : 27°C

OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

H226 - Ontvlambare vloeistof en damp.

H336 - Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge/schilferige huid veroorzaken.

P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 - Buiten bereik van kinderen houden

P210 - Verwijdert houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P233 - Vermijd elk contact met water: gevaar voor heftige reacties die uit zichzelf in werking treden.

P261 -Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.

FB003
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel