Garantie voorwaarden

Wat zijn de garantievoorwaarden?
Voor alle producten geldt een beperkte garantie op fabrikagefouten van 1 jaar voor bedrijven, en 2 jaar voor consumenten. Wij beschikken over een eigen reparatie afdeling met alle mogelijke onderdelen, een deskundige technische dienst en wij hanteren dezelfde bekende garantie voorwaarden als alle andere bekende merken die als volgt luiden:
- Het kosteloos repareren van een product door Breinburg Trading B.V, als dit product binnen de garantieperiode een defect vertoont als gevolg van product- en/of materiaalfout. Naar eigen keuze kan het ter reparatie aangeboden product ook worden vervangen door een ander product/model volgens de laatste stand van de techniek.
- Enkel de kosten van terugzending van ons magazijn tot uw adres zijn voor BreinburgTrading, mits de garantie aanspraak wordt erkend.

Garantie omvat niet of vervalt wanneer:
Er kan geen sprake zijn van garantie en aansprakelijkheid indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd, en verder in de volgende gevallen:
A. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van SPERO  zijn verricht;
B. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;
C. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend, overbelasting, onoordeelkundig gebruik danwel het niet juist opvolgen van de gebruiksvoorschriften cq handleiding.
D. indien beschadiging is ontstaan door opzet, onachtzaamheid, nalatig onderhoud of door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken.
E. indien er schade of gebreken zijn aan gebruiksdelen of onderdelen onderhevig aan slijtage zoals:Boren, zaagbladen, slijpschijven, schuurmateriaal, beitels, koolborstels, slibkoppelingen, olie & waterafdichtingen, zuiger & aandrijfveren, kogel en naaldlagers enzovoort.

Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens goed na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen, schades aan het product die niet onder de fabrieksgarantie vallen of toestellen buiten de garantieperiode kosten voor controle aangerekend kunnen worden.


Hierbij willen wij graag duidelijkheid verschaffen wat garantie / fabrieksgarantie op een product inhoud.
Wanneer een koop tot stand komt en een product word aangekocht hebben beide partijen, zowel de verkoper als de gebruiker plichten en verantwoordelijkheden omtrent deze overeenkomst. Op een product geleverd door SPERO, word een ``Beperkte`` garantieperiode van 1 jaar voor bedrijven en 2 jaar voor consumenten op Fabricage en Materiaal fouten gegeven. Dit betekent niet dat het product zonder duidelijke garantievoorwaarden binnen deze termijn kosteloos gerepareerd of vervangen zal worden door de fabrikant. Door het product te kopen gaat de gebruiker hiermee akkoord en geeft hij aan dat hij hiervan op de hoogte is. De fabrikant is enkel verantwoordelijk voor schade aan het product dat terug te leiden is naar een fabricage fout. De gebruiker van het product is verantwoordelijk voor schade die veroorzaakt is door: ondeskundig gebruik, slecht onderhoud, val-, water-, stofschade, verkeerde toepassing en normale gebruikers slijtage. Dit houd in dat de gebruiker voor 99% invloed heeft op het feit of schade aan zijn machine onder de garantie valt. Voor sommige producten die intensief of onder zeer extreme omstandigheden gebruikt worden, zijn de reparatiekosten voor de gebruiker. Zelfs al is de machine na de 1e dag van aankoop al defect. Dit is helaas mogelijk als de gebruiksregels van de fabrikant niet worden opgevolgd. Bij een product zoals een oven of koelkast heeft de gebruiker weinig tot geen invloed op schade aan het product en zal er eerder sprake zijn van garantie in 99% van de gevallen.

Wat zijn de plichten en verantwoordelijkheden van de koper en verkoper?
- De verkoper heeft de plicht ervoor te zorgen dat het product dat op de markt word gebracht een deugdelijk product is. Ook is de fabrikant ervoor verantwoordelijk dat het product gebruikt kan worden voor de doeleinden waarvoor de verkopende partij reclame maakt. 
- Het product dient te zijn voorzien van een handleiding (Engels of Nederlands) met daarin vermeld hoe en waarvoor het product gebruikt dient te worden met gebruiksregels die de gebruiker dient aan te houden. De garantie periode die de fabrikant geeft geldt enkel voor fouten aan onderdelen die voortkomen uit het productie proces, en niet zijn te verwijten door verkeerd gebruik of slecht onderhoud door de gebruiker.
- De koper of gebruiker van het product is verantwoordelijk voor het feit dat hij het juiste model of sterkte machine aanschaft voor de werkzaamheden die hij voor ogen heeft. Tevens is de gebruiker verplicht om het product te onderhouden en de gebruik & onderhoud regels op te volgen die de fabrikant voorgeschreven heeft voor het product. Wordt het product gebruikt voor doeleinden waarvoor het product te licht is, of het product word overbelast en niet goed onderhouden, dan zal de gebruiker zelf  alle schade moeten betalen aan het product die hij  veroorzaakt.

Uw recht op een deugdelijk product
U hebt recht op een goed product. In de wet staat dat een product deugdelijk moet zijn. U moet het product een bepaalde tijd op een normale manier kunnen gebruiken. Wat u van een product kunt verwachten hangt af van de volgende dingen:
a. wat de verkoper heeft gezegd
b. wat er in reclame is gezegd
c. het merk
d. de prijs
e. of het product nieuw of tweedehands is.

Hoe lang moet een product meegaan?
Hoe lang een product mee moet gaan, hangt natuurlijk af van het soort product. Een wasmachine gaat bijvoorbeeld vaak langer mee dan een diamantboor. Het is verstandig om van tevoren aan de verkoper te vragen hoe lang het product mee moet gaan.

Wanneer voldoet een product niet aan de verwachtingen?
Een product voldoet niet aan de verwachtingen, en is dus ondeugdelijk als het product niet goed is. Maar niet alle problemen maken een product ondeugdelijk. Bijvoorbeeld als een product is versleten binnen de garantie periode, is het niet ondeugdelijk. Slijtage hoort bij gebruik en zijn onderhoudskosten. Een auto moet u ook onderhouden. De gebruiker heeft de plicht om het oliepeil wekelijks te controleren, zichzelf goed te informeren wat voor brandstof hij moet tanken en hoe het product gebruikt dient te worden. Hebt u de gebruiksregels van de fabrikant niet opgevolgd, een product verkeerd gebruikt of hebt u een product zelf beschadigd? Dan moet u de kosten voor reparatie of voor een nieuw product zelf betalen en heeft u geen recht op garantie.

Voorbeeld
U hebt een koelkast gekocht. Na een aantal jaren gaat het lampje kapot. Dan moet u dit zelf vervangen en betalen.
Gaat een lade kapot omdat u deze laat vallen, dan moet u dit zelf vervangen en betalen. Maar gaat de motor opeens kapot binnen 1 jaar? Dan heeft u recht op garantie en kunt u teruggaan naar de winkel, omdat de gebruiker geen invloed op dit onderdeel kan hebben op het feit dat de motor stuk gaat. Hij kan hem niet laten vallen, niet overbelasten en in de handleiding word niet aangegeven door de fabrikant dat hij de motor periodiek moet door spuiten met droge lucht of moet na koelen na gebruik etc. De gebruiker heeft de motor nooit in zijn handen gehad, dus hem valt niets te verwijten.

SPERO beschikt over een reparatie afdeling. Ook na aankoop kunnen wij u van dienst zijn voor onderhoud en eventuele schades aan uw machine.

Vind onderstaand de kosten die in rekening kunnen worden gebracht, door producten aan te bieden ter inspectie.

LET OP!!

Retourzendingen dient u eerst schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar te maken. Na overleg versturen wij u vervolgens een bevestiging.

De volgende werkwijze dient gehanteerd te worden:

Retourzendingen dient u eerst schriftelijk of telefonisch aan ons kenbaar te maken. Na overleg versturen wij u vervolgens een bevestiging. Wanneer men aanspraak wilt maken op garantie, dient het betreffende product niet ouder te zijn dan 1 jaar en samen met de originele aankoopbon aan Breinburg Trading B.V. te worden voorgelegd. Zonder originele aankoopbon vind er geen garantie beoordeling plaats en word een eventuele reparatie uitgevoerd tegen de geldende onderdelenkosten en het standaard werkplaatstarief. Onder het kopje "informatie" bovenaan de website vind u het kopje "retour formulier". Print deze uit en vul deze in en stuur het retour formulier samen met de aankoop factuur en de machine naar ons adres. Wij nemen direct contact met u op na ontvangst van uw machine.

Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens goed na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen, schades aan het product die niet onder de fabrieksgarantie vallen of toestellen buiten de garantieperiode kosten voor controle aangerekend kunnen worden.

Verpak de producten goed, zodat deze niet kunnen beschadigen tijdens transport. Schade veroorzaakt door transport, zijn kosten voor de verzender. Pakketten die slecht verpakt en beschadigt bij ons worden aangeboden, weigeren wij voor ontvangst. Reinig de producten tevens goed, zodat er geen schoonmaakkosten in rekening worden gebracht.

Kosten voor het uitvoeren van onderhoud of een reparatie:
Werkplaatstarief: € 15,- excl. btw per eenheid (1 eenheid is 15 minuten)
Minimaal tarief is € 45.- excl. btw
Administratie en verzendkosten: € 12,50 excl. btw per pakket tot 30Kg
Palletkosten zijn €75.- excl. btw

Kosten bij ongerepareerd retour zenden:
Minimale Onderzoekskosten: € 39,- excl. btw
Administratie en verzendkosten: € 19,50 excl. btw per pakket tot 30Kg
Palletkosten zijn €75.- excl. btw
Het product word in gedemonteerde staat, in losse onderdelen retour gezonden.

Kosten bij ongerepareerd vernietigen:
Onderzoek & vernietigingskosten: € 39,- excl. btw

Wat kan ik doen om ervoor te zorgen dat het product een lange levensduur heeft?

Alvorens u een product aankoopt, zorg ervoor dat u het juiste model, sterkte of type product koopt voor uw gebruik. Bent u van plan om een product intensief te gebruiken, koop dan niet het lichtste model, maar koop een sterker en duurder apparaat. Denk niet dat wanneer u een Volkswagen POLO koopt, u daar ook die zware aanhanger iedere dag mee naar het werk kan rijden. Nee, dan koopt u een bus of jeep met een zware motor. Doe dit ook met gereedschap.

Alle gereedschappen op de markt hebben hun grenzen waarvoor ze gebruikt kunnen worden. Informeer bij de leverancier welk model machine het best bij uw werkzaamheden past.

Lees altijd de handleiding van het product goed door hoe de fabrikant aangeeft, hoe het product gebruikt en onderhouden dient te worden.

Denk niet dat u met al uw ervaring alles al weet, iedereen maakt fouten en het kost een kleine moeite om informatie in te winnen hoe je een product het beste kan gebruiken. Wij komen te vaak tegen dat gebruikers die installateur of timmerman zijn ook wel even een diamant boormachine kunnen gebruiken zonder de handleiding te lezen en toe te passen. Dit resulteert vaak in overbelasting of schade uit ondeskundig gebruik. Informeer ook goed welk type gebruiksartikelen het beste met het product gebruikt kunnen worden.

Onderhoud het product dagelijks en maak het schoon na ieder gebruik. Laat de motor altijd stationair nadraaien na intensief gebruik om de spoel af te laten koelen. Spuit dagelijks het gereedschap door met droge perslucht. Stof is zeer schadelijk voor de motor van een machine.

Mogelijke gevallen van schades:

De motor van mijn machine is doorgebrand binnen korte tijd, is dit garantie?

Wanneer een motor draait ontwikkelt hij warmte. Oververhitting is in 80% van de gevallen de oorzaak van een kapotte motor. De grootste reden van oververhitting van een machine is vaak doordat de gebruiker er niet bij stilstaat dat de machine enkel een functie heeft om een boor of zaagbladen voort te stuwen. Zijn de zaagbladen of boor niet scherp of niet geschikt voor het materiaal waarin men ze gebruikt, dan zal de machine minder makkelijk zijn werk kunnen doen en meer hitte ontwikkelen. Goedkope of verkeerde type zaagbladen of boren verkorten de levensduur van uw gereedschap. Wilt u een lange levensduur, gebruik dan altijd de pro variant en niet de standaard variant van een zaagblad of boor. Een tomaat snij je ook niet met een bot mes.

De motor bestaat uit een anker die omwikkeld is met koperen draden en die in een met koper draden gewikkelde spoel draait. Aan dit anker is een koelvin bevestigt die meedraait met de motor en lucht aantrekt, waarmee de anker en spoel gekoeld worden. Tijdens het draaien van de motor is de kans klein dat er schade aan de motor ontstaat, aangezien deze goed gekoeld word. Stopt de motor na intensief gebruik direct met draaien, dan zal de temperatuur tot 40% stijgen in de minuten na het stoppen met draaien. Dit is het moment waarop de koperen draden van het anker en de spoel beschadigt raken en van legering veranderen. U heeft het niet in de gaten, maar de motor is dan al kapot. Wanneer u hem de volgende keer gaat gebruiken, zal nadat de temperatuur stijgt (ongeveer na 2 minuten) 1 van de koperdraadjes kapot springen en dan is de motor kapot. Dit is een gegeven bij ieder merk machine. Gevolg is dat het anker of de spoel vervangen te worden.

Daarom dient de gebruiker een machine altijd minimaal 2 minuten stationair na te laten draaien, om af te koelen na intensief gebruik of wanneer de machine warm is. Dit doet ook iedere auto wanneer er een lange tijd mee is gereden. Koelt u een machine niet goed na, dan is dit geen garantie, ook al is de machine 1 uur oud. De kosten van reparatie van de oververhitte of overbelaste motor zijn dan voor de gebruiker. Bij een decoupeerzaag of cirkelzaag zal dit probleem niet gauw voorkomen, omdat deze niet lang aanstaan of intensief gebruikt worden. Maar bij een diamant boormachine of sleuvenfrees komen grote krachten vrij, kan de gebruiker te hard duwen en staat de machine vaak langer dan 15 minuten aan. Dan is de kans op grote hitte ontwikkeling veel groter, en ook op schade wanneer niet word nagekoeld.

Een andere reden is dat de motor vol zit met stof en slijpsel wat sluiting veroorzaakt. Blaas de motor van een machine regelmatig door met droge lucht. Dit is standaard onderhoud wat dagelijks dient te gebeuren bij intensief gebruik.

Mijn boormachine heeft geen kracht meer tijdens het draaien, is dit garantie?

Een sterke boormachine is uitgerust met een slipkoppeling. Deze slipkoppeling zorgt ervoor dat wanneer de boor vastslaat in het gat u pols niet breekt of dat in plaats van de boor u met de machine gaat draaien. Een slipkoppeling bestaat uit messing en koperen bussen die ingesteld worden op een bepaalde weerstand. Voelt de slipkoppeling een bepaalde hogere weerstand dan waar hij op is ingesteld, dan gaan de koperen en messing bussen glijden/ slippen om de tandwielas van de machine. Tijdens dit slippen ontstaat er natuurlijk slijtage aan de koperen en messing bussen. Dit houd in dat deze een keer op zijn en dan blijft de machine slippen en heeft hij geen kracht meer. De slipkoppeling is een slijtbaar onderdeel van een machine en de gebruiker heeft dus invloed op het feit of de slipkoppeling vaak in moet grijpen om de pols van de boorder te beschermen. Nee, een versleten slipkoppeling is geen garantie omdat het een slijtbaar onderdeel is, en de levensduur bepaald word door de behendigheid van de gebruiker of hij goed met de machine omgaat.

De aandrijfveer van mijn machine is gebroken.

Sommige machines werken met een aandrijfveer (in plaats van tandwielen) om een bepaald onderdeel van een machine aan te drijven. Een dergelijke draaiveer moet in een huls geplaatst worden waarin hij kan draaien. Draait hij langer dan 1 uur in deze huls, dan ontwikkelt zich teveel hitte in de huls waardoor de veer en de huls beschadigen. In de handleiding word duidelijk aangegeven nooit een machine met een draaiveer langer dan 1 uur achter elkaar te gebruiken. Dit is dus geen garantie.

Mijn Airless verfpomp werkt niet meer, zelfs na 1 keer gebruik.

Zorg te allen tijde dat wanneer u weet wat voor materiaal u gaat verspuiten u een pomp koopt die sterk genoeg is om dit te verspuiten. Vaak denken gebruikers dat met de lichtste pomp ook wel latex verspoten kan worden. Ook is er een groot verschil of u de pomp dagelijks gaat gebruiken of 1 keer per jaar. De meest voorkomend klacht aan een Airless pomp komt voort uit het feit dat de gebruiker de handleiding niet leest en niet genoeg tijd besteed aan het reinigen van de machine. Tevens is het noodzaak dat de machine luchtdicht word opgeslagen. Word de machine niet goed gereinigd of is de machine niet luchtdicht opgeslagen, dan zal alle reparaties aan de pomp geen garantie zijn.

Mijn stofzuiger is kapot of de motoren maken heel veel lawaai.

Een stofzuiger heeft de functie om materiaal op te zuigen. Dit materiaal word opgezogen door een motor. Het opgezogen materiaal dient te worden gescheiden in de afvaltank en de motor door filters en eventueel stofzakken. Wanneer de filters en/of stofzakken niet worden gebruikt, beschadigt of niet tijdig vervangen zijn, dan kan er stof of materiaal in de motor komen die elektronische delen beschadigt. Tevens is het bij een waterzuiger belangrijk dat de vlotter die aan de motor zit schoon is en vrij kan bewegen. Komt er dus water of stof in het motorcompartiment, dan is er sprake van slecht onderhoud aan de vlotter en filters of door het geen gebruik maken van filters. Zorg altijd voor een vrij bewegende vlotter en schone en verse filters en/of zakken. Controleer wekelijks of de filters nog in goede staat zijn, en vervang deze zo nodig. Stof of waterschade aan de motor of elektronica van een stofzuiger valt niet onder enige garantie, aangezien het onderhoud aan de vlotter en het tijdig vervangen van filters en/of stofzakken de verantwoording van de gebruiker zijn.

Mijn sleuvenfrees is kapot of hij ratelt tijdens het draaien.

Een sleuvenfrees is een machine die twee zaagbladen aandrijft. De zaagbladen zijn de belangrijkste onderdelen van het geheel. Zijn de zaagbladen niet scherp of kwalitatief genoeg, dan snijdt u bij wijze van spreke een tomaat met een bot mes. Freest de machine niet snel genoeg door het materiaal, dan is dit altijd de oorzaak van het gebruik van botte zaagbladen. Vaak word de machine onterecht de schuld gegeven. Bij het gebruik van botte zaagbladen word de machine overbelast, en beschadigt de motor en tandwielen. Ook mag je nooit bochten frezen met een sleuvenfrees, dit zorgt voor een zijwaartse kracht op de motor, tandwielen en zaagbladen wat schade veroorzaakt. Kortom, gebruik altijd de juiste zaagbladen die scherp zijn, laat altijd de machine op volle toeren lopen tijdens het frezen, en frees NOOIT bochten maar enkel rechte lijnen.