• Beschrijving
  • Meer

Kleurverdiepende impregneer P147 kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast. Geschikt voor gebruik op: cement-marmer agglomeraat, marmer-hars agglomeraat, kwartshars agglomeraat, leisteen, zandsteen, basalt - lavagesteente, Cementina, beton, cotto, graniet, kalksteen, marmer, eco-stone, porfier, kwartsiet, terracotta, travertin en tufsteen.

P147 is niet geschikt voor toepassing op gepolijste oppervlakken.

P147 is een oplosmiddelhoudende impregneer. Kleurverdiepend, vlek- en vochtafwijzend. Verbetert de kleur en structuur van absorberende oppervlakken. Geeft een mat eindresultaat zonder een zichtbare filmlaag op de steen achter te laten. P147 is zeer geschikt voor het behandelen van natuursteen, agglomeraten, cotto, terracotta en alle andere steensoorten met een gemiddeld of hoog absorptievermogen. Vergeleken met de traditionele kleurverdiepers, dringt P147 diep in het materiaal zonder een laag op het oppervlak achter te laten. Het product is zeer eenvoudig te verwerken met een zeer laag risico van een ongelijkmatig resultaat.

P147 is zeer geschikt voor gebruik buitenshuis en op oppervlakken die bestand moeten zijn tegen de voortdurende aanwezigheid van water, zoals douches, fonteinen en wastafels. P147 heeft een zeer duurzame werking, is bestand tegen uv-stralen vergeelt niet.

P147 heeft een uitstekende waterafwijzende en vlekafwijzende

kwaliteiten. Het maakt het normale onderhoud en de reiniging van het oppervlak eenvoudiger. P147 is gecertificeerd voor gebruik in ruimten en op oppervlakken waar voedsel wordt bereid. Hierdoor is P147 ook geschikt voor het beschermen en kleurverdiepen van keukenbladen.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

✓ Sterke kleurverdiepende capaciteiten

✓ Dringt diep in het materiaal

✓ Het oppervlak wordt water-afstotend

✓ Heeft goede olie-afwijzende eigenschappen

✓ Benadrukt de structuur van het oppervlak

✓ uv-bestendig

✓ Vergeelt niet, ook niet op langere termijn

✓ Laat geen zichtbare laag achter

✓ Is ook geschikt voor gebruik buitenshuis

✓ Gecertificeerd voor gebruik op oppervlakken waar voedingsmiddelen worden verwerkt

✓ Ideaal voor toepassing in natte ruimten (sauna, douche, wastafels, fonteinen)

LET OP!! Maak ten alle tijde een proefstuk alvorens de gehele vloer te bewerken met het product.

Klik op het onderstaande kopje ``MEER`` voor meer uitleg en productinformatie.


BENODIGDE MATERIALEN

Verfbak en kwast, microvezel verfroller, inwashoek of vlakmop. Of aanbrengen met een

drukspuit. Doeken.

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Voorbereiden en reinigen van het oppervlak

1. Zorgvuldig het oppervlak schoonmaken, zodanig dat er geen stof of vuil meer aanwezig is

2. P 147 nooit aanbrengen op een nat of vochtig oppervlak

3. Breng P 147 aan bij een temperatuur van +5 en +30°C

4. Alle aangrenzende, niet te behandelen, oppervlakken moeten worden beschermd

Toepassing

5. Breng een gelijkmatige, ruime laag van het product aan op het schone en droge oppervlak met de gekozen benodigde materialen. Zorg ervoor dat u het te behandelen oppervlak volledig bedekt met een gelijkmatige laag. Impregneer nooit rechtstreeks op het oppervlak gieten.

6. Ongeveer 5-10 minuten na het aanbrengen (in elk geval, voordat het product volledig is geabsorbeerd bij meer absorberende oppervlakken) het overtollige product dat op de steen blijft liggen, herverdelen met hetzelfde materiaal als u voor het aanbrengen heeft gebruikt. Zorg hierbij opnieuw voor een gelijkmatige dekking.

7. Als P147 is aangebracht op meer absorberend materiaal en het product is volledig geabsorbeerd zonder residu achter te laten, is het mogelijk om 2-3 uur later een 2e laag P147 aan te brengen volgens dezelfde methode.

8. Ongeveer 10 minuten na het herverdelen van het product, moet al het resterende product op de steen volledig worden verwijderd. Zorg ervoor dat daadwerkelijk alle residu wordt verwijderd om plakkerigheid te voorkomen. Verwijderen kan met schone en droge doeken of door het oppervlak te poetsen met een poetsmachine (175 tpm) met witte poetspad. Bij bovenzijden, rechtopstaande of kleine oppervlakken, kan residu worden verwijderd met een witte poetspad en hand-poetsmachine of met een katoenen doek. Voor een maximale werking van de vlek-afwijzende behandeling, de intensiviteit van de kleurverdieping en de duurzaamheid van de behandeling is het mogelijk om meer dan 20 minuten tot een maximum van 45 minuten te wachten voordat het residu wordt verwijderd. Hiermee krijgt het product de mogelijkheid volledig en diep in de structuur van compacte

materialen door te dringen. Het residu kan, door de langere inwerktijd, wat minder eenvoudig te verwijderen zijn.

Droogtijd

Het product is sneldrogend. Gemiddeld is het droog binnen 2-3 uur na het aanbrengen. Tenminste 24 uur na het aanbrengen beschermen tegen vocht.

Ingebruikname

Het oppervlak kan 6-8 uur na het aanbrengen weer in gebruik worden genomen.

REINIGINGSPRODUCTEN EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

- Voor het normale onderhoud van het oppervlak dat behandeld is met P 147, gebruikt u Faber Neugel-Onderhoud Natuursteen aan.

- Voor het intensieve reinigen van het oppervlak dat behandeld is met P 147, gebruikt u Faber 30-Natuursteen Reiniger aan.

INSTRUCTIE EN RICHTLIJNEN

– Het product niet aanbrengen op natte of vochtige vloeren

– Niet aanbrengen op hete oppervlakken, vloerverwarming tijdig uitschakelen

– Buitenshuis niet toepassen bij (of als er kans is op) regen, vorst, mist of zeer hoge luchtvochtigheid

– Breng het product aan op oppervlakken met een temperatuur tussen +5 en +30°C

– Bij gebruik op nieuw tegel- en voegwerk, wacht totdat de vloer droog is en de voeg volledig uitgehard

– Tijdens toepassing binnenshuis de ruimte goed ventileren

– Verwijder het residu volledig volgens de vermelde toepassing. Overtollig product dat op de steen blijft liggen kan plakkerigheid veroorzaken

– Giet het product nooit rechtstreeks op de steen, breng aan met roller of inwashoes

– Voordat het product op het hele oppervlak wordt aangebracht, is het raadzaam om een kleine test te maken op een onopvallende plaats of losse tegel. Dit om de geschiktheid van het product en het resultaat vooraf te kunnen beoordelen.

REINIGEN VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met terpentine

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.

FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm : Vloeibaar

Kleur : Transparant

Geur : Oplosmiddel koolwaterstoffen

Soortgelijk gewicht (20°C) : 850 ± 10 g/lt.

Vlampunt (ASTM D 56) : <21°C

OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.

HOUDBAARHEID

12 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.

IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

H225 Licht ontvlambare vloeistof en damp

H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt

H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

EUH066 Herhaalde blootstelling kan een droge/schilferige huid veroorzaken

P210 Verwijdert houden van warmte/vonken/open vuur/hete oppervlakken en

andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

P301+P310 NA INSLIKKEN: Onmiddelijk een GIFCENTRUM of arts raadplegen

P331 GEEN braken opwekken

P370+P378 In geval van brand: blussen met koolstofdioxide, schuim, chemisch poeder

P403+P235 Opbergen op een goed geventileerde plek

P405 Bewaar op een afgesloten plaats

FB002
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel