• Beschrijving
  • Meer

Vloeronderhoud kan zowel binnens- als buitenshuis worden toegepast. Geschikt voor gebruik op: cement, marmer agglomeraten, marmer composiet, kwartscomposiet, basalt, craquelé keramiek, verglaasd keramiek, onverglaasd keramiek, klinker, graniet, kalksteen, marmer en travertin.

Zeer geschikt om verwerkt te worden in combinatie met een boenmachine zoals de SPRT, SP1001, SP4001, SPBM1001, SP2001 etc..

VLOERONDERHOUD is een pH-neutraal onderhoudsmiddel op waterbasis, specifiek ontwikkeld en samengesteld voor het normale onderhoud van alle vloeren en harde oppervlakken gemaakt van materialen met een lage tot normale poreusheid.

VLOERONDERHOUD is een product dat geen was of andere bestanddelen bevat die een waas of residu kunnen opbouwen. Dit voorkomt een snellere opbouw van vervuiling op de behandelde oppervlakken. VLOERONDERHOUD laat geen residu achter, heeft een hoog niveau van reiniging en laat een aangename geur achter. Wanneer het product in de juiste dosering gebruikt wordt dan is het niet nodig om bij gebruik van VLOERONDERHOUD na te spoelen.

VLOERONDERHOUD is de aanbevolen oplossing voor het dagelijkse onderhoud van alle niet poreuze oppervlakken of met een lage poreusheid. Geschikt voor zowel binnen als buiten.

EIGENSCHAPPEN EN VOORDELEN

✓ Een veelzijdig product, geschikt voor verschillende soorten materialen

✓ Na verdunning, direct klaar voor gebruik

✓ Hoog kwalitatief onderhoudsmiddel

✓ Effectief om vervuiling tegen te gaan

✓ Snel en eenvoudig te gebruiken

✓ Vriendelijk voor het voegwerk

✓ Niet nodig om na te spoelen

✓ Laat geen residu of waas achter

✓ Laat een aangename geur achter

LET OP!! Maak ten alle tijde een proefstuk alvorens de gehele vloer te bewerken met het product.

Klik op het onderstaande kopje ``MEER`` voor meer uitleg en productinformatie.


BENODIGDE MATERIALEN

Dweil, vlakmop of schrobzuigmachine

STAPSGEWIJZE GEBRUIKSAANWIJZING

Toepassing

1. Voordat u begint met het onderhouden van het oppervlak, is het zeer raadzaam om losse vervuiling te verwijderen met een bezem en/of stofzuiger. Het product is extreem geconcentreerd. Voeg 1-2 dopjes product toe aan 5 liter schoon water voor laag-absorberende oppervlakken. Voor meer absorberende oppervlakken (zoals natuursteen en cotto) 2 tot 3 doppen product toevoegen aan 5 liter schoon water.

2. Onderhoud het oppervlak op gebruikelijk wijze. Wanneer het wordt gebruikt in de juiste mengverhouding is naspoelen niet nodig.

Droogtijd

3. Na het reinigen van het oppervlak deze laten drogen.

Ingebruikname

4. Wanneer het oppervlak droog is, is geen verdere actie meer nodig.

INSTRUCTIES EN RICHTLIJNEN

– Gebruik het product in een lage concentratie om opbouw van vervuiling te voorkomen.

– Voordat u het product toepast op het gehele oppervlak, is het zeer raadzaam om een test te maken op een klein en onopvallend deel om de geschiktheid, juiste verhouding en werkwijze vooraf te kunnen bepalen.

REINIGING VAN MATERIALEN

Na de toepassing kunnen de benodigde materialen worden schoongemaakt met water.

VEILIGHEID

Gebruik altijd geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen bij de toepassing van het product en volg de instructies van het veiligheidsblad nauwkeurig op.


FYSIEKE EN TECHNISCHE INFORMATIE

Vorm: Vloeibaar

Kleur: Blauw

Geur: Zoet

pH: 7,0 ± 0,5

Soortelijk gewicht bij 20°C 995 ± 5 g/l


OPSLAG

Bewaar op een koele en droge plaats in goed afgesloten verpakking.


HOUDBAARHEID

36 maanden in de originele en afgesloten verpakking. Bewaard op een koele en droge plaats.


BIJ MORSEN VAN HET PRODUCT

Neem het product op met een absorberend materiaal (papieren handdoeken, zaagsel, etc.) en deponeer dit in de meest geschikte afvalcontainer.


IDENTIFICATIE VAN GEVAREN

H336 Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken

P101 Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102 Buiten bereik van kinderen houden.

P261 Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.

P271 Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.

P312 Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/... raadplegen

P405 Achter slot bewaren.

P501 Inhoud/verpakking afvoeren naar gecertificeerde verwerker van afvalstromen

FB011
    Levertijd:1-3 dagen
Bestel