Onderhoud en reparatie

Ieder product geleverd door Breinburg Trading B.V. wordt nauwkeurig getest en gecontroleerd. Ondanks dat de producten van een hoge kwaliteit zijn, hebben gereedschappen onderhoud en aandacht van de gebruiker nodig. In de bijgeleverde handleiding van het product, word nauwkeurig vermeld hoe het product gebruikt en onderhouden dient te worden. Helaas is het altijd mogelijk dat een product kapot kan gaan door verschillende oorzaken, en gerepareerd moet worden. Spero beschikt daarom over een eigen technische dienst, en heeft alle gangbare onderdelen voor de aangeboden machines op voorraad.

Bij problemen of voor onderhoud aan uw machine, neemt u contact op met uw leverancier of ijzerwaren vakhandel zodat zij contact met ons kunnen opnemen voor advies en eventuele reparatie. Mocht uw leverancier cq vakhandelaar het product bij ons aanbieden ter reparatie of voor onderhoud, dan word door ons in overleg met uw vakhandelaar de verdere gang van handelen bepaald. Onze technische dienst zorgt bij het uitvoeren van een reparatie of onderhoud, dat het product zo snel mogelijk weer aan uw vakhandelaar word geretourneerd. De onderstaande garantiebepalingen voor producten geleverd door Breinburg Trading B.V. zijn voor Nederland en België van toepassing.

Voor de machines die door Breinburg Trading geleverd worden geldt een garantieperiode van 12 tot 24 maanden na de datum van aankoop. Tijdens deze periode aanvaardt Spero in het geval van een materiaal– of productiefout de kosten voor reparatie en het kosteloos vervangen van defecte onderdelen. Eventuele verzendkosten worden niet vergoed of kosteloos uitgevoerd.

Wanneer men aanspraak wilt maken op garantie, dient het betreffende product samen met de originele aankoopbon aan Breinburg Trading B.V. te worden voorgelegd. Zonder originele aankoopbon vind er geen garantie beoordeling plaats en word een eventuele reparatie uitgevoerd tegen de geldende onderdelenkosten en het standaard werkplaatstarief.

Garantie omvat niet of vervalt wanneer:

Er kan geen sprake zijn van garantie en aansprakelijkheid indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd, en verder in de volgende gevallen:

a. indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Breinburg Trading b.v. zijn verricht;

b. indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt;

c. indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend, overbelasting, onoordeelkundig gebruik danwel het niet juist opvolgen van de gebruiksvoorschriften cq handleiding.

d. indien beschadiging is ontstaan door opzet, onachtzaamheid, nalatig onderhoud of door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken.

e. indien er schade of gebreken zijn aan gebruiksdelen of onderdelen onderhevig aan slijtage zoals:Boren, zaagbladen, slijpschijven, schuurmateriaal, beitels, koolborstels, slibkoppelingen, olie & waterafdichtingen, zuiger & aandrijfveren, kogel en naaldlagers enzovoort.

Tip: alvorens het toestel voor reparatie aan te bieden, kijk nog eens goed na of er geen voor de hand liggende reden is waarom het toestel niet naar behoren werkt (zie handleiding). Op deze wijze kunt u kosten en tijd besparen. Denk eraan dat er ook voor niet-defecte toestellen, schades aan het product die niet onder de fabrieksgarantie vallen of toestellen buiten de garantieperiode kosten voor controle aangerekend kunnen worden.

Vind onderstaand de kosten die eventueel in rekening kunnen worden gebracht en waar u akkoord mee gaat bij het gebruik willen maken van onze diensten door producten aan te bieden.

Kosten voor het uitvoeren van onderhoud of een reparatie:
Werkplaatstarief: € 15,- excl. btw per eenheid (1 eenheid is 15 minuten)
Minimaal tarief is € 45.- excl. btw
Administratie en verzendkosten: € 12,50 excl. btw per pakket tot 30Kg
Palletkosten zijn €75.- excl. btw

Kosten bij ongerepareerd retour zenden:
Minimale Onderzoekskosten: € 39,- excl. btw
Administratie en verzendkosten: € 19,50 excl. btw per pakket tot 30Kg
Palletkosten zijn €75.- excl. btw

Het product word in gedemonteerde staat, in losse onderdelen retour gezonden.

Kosten bij ongerepareerd vernietigen:
Onderzoek & vernietigingskosten: € 39,- excl. btw

RETOURFORMULIER: